Etiquetas

pastafarismo
Non me resisto a piratear a aportación de el niño de la guía sobre o pastafarismo
(Aínda que igual de delirante é a orixe dos mormóns, e aí – mesmo aquí- están)