Eu tamén vou desvelar todos os intríngulis do 23-F. Hoxe sobre as seis da tarde hai 25 anos, eu era un aprendiz desto que estaba na Xefatura Superior de Policía apuntando sucesos afanosamente. Contra o que estarán pensando algúns, non foi mal sitio para que me coincidira aquel gag berlanguiano de Tejero nas Cortes. Quedamos estarrecidos todos os presentes, incluído o daquela responsable de prensa da policía, José Ramón Vázquez Liñeiro, e fómonos cada rato ó seu burato, a facer o que había que facer.

Estrañamente, non recordo moito das seguintes horas, e durante anos, os sucesivos aniversarios tampouco me chamaron moito. Quizais porque, pasado o momento en que a cousa puido derivar no fondo en traxedia, o asunto fixouse na memoria como a parodia que foi na forma. Pero, desde hai un tempo, cada 23 de febreiro o que me vén á cabeza é a chamada “lista dos controlados do 23-F”, aquela relación de inimigos ou desafectos considerados trincables e logo xa se vería, que revelou o historiador Carlos Fernández.

A lista estaba composta de medio milleiro de nomes e revelaba tanto odio como incompetencia. Sobre todo, a verdade, incompetencia. Incluía, seguindo a tradición do 36, cargos públicos dos partidos e sindicatos de esquerda ou nacionalistas. Eran todos os que estaban, pero non estaban nin moitos menos todos os que eran, e non se sabe se os que faltaban era por algo ou porque o confeccionador non mercaba o periódico todos os días. Na liña clásica, estaban tamén periodistas e escritores, pero dá a impresión de que meteran ós que lle soaban. Había mesmo detalles propios do cotilleo, como que María José Queizán “estuvo casada con Ferrín”, Fernando González Lage “es cuñado –sic- del ex-alcalde Liaño”, ou Carlos Etchevarría “es abogado muy respetado”. Tamén eran certamente confusos os pecados atribuídos a xente como Xaquín Marín (“dibujante de Astano, humorista, nacionalista radical”) ou a outro cualificado de “escayolista, militante terrorista”.

Con todo, o máis delirante era a lista dos que, segundo aqueles esforzados espías, tiñan armas: Bautista Álvarez, Pedro Arias, Rafael Bárez, Miguel Cancio, Salvador Fernández Moreda, Juan López Facal, Manuel Monge, Juan María Castro (“además coordina pisos francos”), José Antonio Gaciño (“enlace del GRAPO”), Ramón Valcárcel, o cura de Sésamo (“ partidario de la lucha armada, utiliza las iglesias como depósito de armas y explosivos”), Ángel Guerrero –sic- Carreira (“muy proselitista”), Valentín Paz Andrade (“tiene armas en su despacho”) ou Manuel Soto Ferreiro (“ha organizado un verdadero soviet en el Ayuntamiento de Vigo, con depósito de armas y explosivos”)… De ter algún as tales armas, o máis probable é que se tivera pegado un tiro nun pé.

Non sei ata que punto a lista era oficial ou oficiosa, pero o que se desprende dela é que a trama civil do 23-F era tan chapuzas como o foi o brazo armado. Sendo así, é curioso como o golpe tivo un relativo éxito como toque de atención ó que os amotinados chamaron “excesos”, igual que agora non lles vai mal ós que utilizan ferramentas democráticas como a recollida de sinaturas ou as campañas mediáticas para corrixir parecidos “excesos”.

(xoves, 23 de febreiro de 06)

A FAMOSA LISTA

A
Abad, José.- de las Juventudes Comunistas Revolucionarias.
Abalo Costa, Francisco.- militante nacionalista de Moaña.
Abalo Costa, Mariano.- militante nacionalista de Cangas.
Abuín de Tembra, Avelino.- galleguista de Santiago. Colaborador de Prensa.
Adrio Barreiro, Gonzalo.- socialista de Pontevedra.
Agrelo, Trigo.- dirigente de CC.OO. de Lugo.
Aguirre Rivas, José.- comunista orensano.
Allegue Aguete, Pilar.- comunista. Profesora de la UNED.
Alonso Campelle, Rogelio.- dirigente de CC.OO de Ferrol.
Alonso Montero, Jesús.- comunista radical. Profesor de Instituto en Vigo.
Alonso Pérez, Francisco.- militante del Bloque de Pontevedra.
Alonso Quintas.- comunista radical coruñés.
Alonso Vázquez, Carmen.- comunista orensana.
Álvarez López, Francisco.- izquierdista de Carral.
Álvarez Blázquez, Darío.- escritor vigués, izquierdista y galleguista.
Álvarez Domínguez, Bautista.- nacionalista radical, vive en Vigo, posee armas.
Álvarez Gándara, Alfonso.- Abogado vigués, procede del PSG.
Álvarez Gómez, Santiago.- veterano líder comunista, secretario general del PCG, aunque afincado en Madrid suele venir por Galicia y es una de las personas de confianza de Carrillo.
Álvarez Gundín, Rosario.- nacionalista radical orensana.
Álvarez Pousa, Luis.- periodista de La Voz de Galicia.
Álvarez Rodríguez, Antonio.- trabajador de la Fábrica de Tabacos.
Amor Carro, Luis.- funcionario de la JOP de La Coruña. Socialista veterano, fue secretario de la Federación Socialista.
Amor Deus, Manuel.- muy peligroso, dirigente sindical ferrolano, de CCOO, despedido por los sucesos revolucionarios de mayo del 72. Posee armas y ha participado en varios sabotajes.
Aneiros, Jesús.- dirigente comunista coruñés.
Aneiros, Julio Germán.- dirigente de CCOO de Ferrol.
Aranguena Berea, Luis.- abogado socialista coruñés.
Arias Curto, Antonio.- metalúrgico de Monforte, nacionalista radical.
Arias Rodríguez, Ángeles.- profesora de historia, vive en La Coruña, izquierdista.
Arias Veira, Pedro.- profesor no numerario de la Universidad de Santiago, militante comunista, posee armas.
Arroyo Ortega, Eulogio.- militante comunista de Lugo.

B.-
Bahamonde, Josefa.- maestra comunista de Ribadeo.
Bahillo Fernández, Jesús.- maestro industrial, dirigente socialista vigués.
Baliñas Fernández, Carlos.- profesor de la U de Santiago, ideología izquierdista.
Ballesteros, Rubén.- marino y maestro coruñés, dirigente socialista.
Bar Boo, José.- arquitecto, dirigente del Colegio profesional, socialista.
Barbeira, Benigno.- empleado de Telefónica, del comité nacional de CC.OO.
Barcia Villar, María.- dirigente comunista ferrolana.
Bárez Vázquez, Rafael.- comunista radical coruñés, abogado laboralista, posee armas.
Barreiro, Ángel.- dirigente de CC.OO. de Ferrol.
Barreiro Fernández, José R.- profesor de la U de Santiago, galleguista radical.
Barreiro Gil, Jaime.- economista, profesor de la U de Santiago, nacionalista radical.
Barros Guimeráns, Carlos.- perito industrial, comunista vigués, posee armas.
Barros Fernández, José.- comunista, del comité regional del PCG.
Barros Puente, Miguel.- dirigente socialista vigués.
Beiras Torrado, José Manuel.- profesor de la U de Santiago, nacionalista radical, posee armas, ha ayudado a terroristas del Grapo, de gran predicamento entre la masa estudiantil.
Bellet Celard, Pedro.- militante comunista orensano.
Blanco Aneiros, Fernando.- dirigente comunista ferrolano
Bernárdez Cancelas, Daniel.- fue presidente de “O Eixo”, nacionalista radical.
Blanco Varela, Carlos.- joven comunista ferrolano.
Blanco Gómez, Ramón.- dirigente socialista orensano, ugetista.
Brañas Pérez, José María.- dirigente de la UPG, detenido con varios terroristas de Eta, peligroso.
Bravo Frieiro, José.- militante socialista de Boiro.
Bustabad Suárez, Francisco.- obrero de Bazán-Ferrol, socialista.

C.-
Camaño Suárez, Manuel.- aparejador de La Coruña, presidente de “O Facho”, socialista (importante fichero socios agrupación).
Cabado Martínez, José María.- militante comunista de Ferrol.
Caballero Álvarez, Abel.- Profesor de la U de Santiago, dirigente socialista.
Cabanela, Victoria.- comunista coruñesa.
Cachaza, Andrés.- joven comunista ferrolano.
Cacheiro, Celestino.- arquitecto coruñés de Hacienda, socialista radical aunque alejado de la organización.
Cagiao, José.- militante comunista ferrolano.
Calle, Lino.- ugetista lucense.
Calvo, Luis.- nacionalista radical, empleado Bazán-Ferrol.
Calvo López, Jacinto.- viejo militante del PSOE de Lugo, ex -senador.
Calvo Gorgán, María.- maestra comunista de Santiago.
Campoamor Rodríguez, Joaquín.- ingeniero de Astano, ugetista.
Campos Álvarez, Jesús.- comunista lucense.
Campos Romay, Antonio.- dirigente socialista de La Coruña.
Cancio, Miguel.- comunista, profesor de la U de Santiago, tiene depósito de armas.
Cancela Vecino, José.- izquierdista de Malpica.
Caramés, María Teresa.- profesora de Instituto de Vigo, nacionalista radical.
Caramés Bouzán, José.- profesora de historia, pontevedresa, militante izquierda radical.
Carballal López, Juan.- secretario de CC.OO. de Astano.
Carballeira, Aquilino.- comunista ferrolano.
Carballo Carballo, Francisco.- profesor de historia, ex -sacerdote, nacionalista radical.
Carral Martín, Ricardo.- comunista coruñés.
Carreras, Francisco.- empleado de Bazán-Ferrol, dirigente de CC.OO, posee armas.
Carro Fernández-Valmayor, Antonio.- senador socialista abogado de Santiago.
Casal Rosende, José.- trabajador de Citroën-Vigo, nacionalista radical.
Casal Vila, Benjamín.- militante socialista de Lugo, ingeniero de Agricultura.
Casares Mouriño, Carlos.- profesor de Instituto de Vigo, socialista galleguista.
Castelo Fernández, Enrique.- comunista y funcionario de Lugo.
Castro, Javier.- licenciado en historia, nacionalista radical.
Castro Barros, Santos.- dirigente de CC.OO de Lugo.
Castro Navarro, Manuel.- dirigente de CC.OO de Ferrol.
Castro Paz, José María.- obrero metalúrgico de La Coruña, dirigente importante de CC.OO, posee armas y coordina pisos francos.
Canedo, Juan.- médico comunista de Santiago.
Cebral López, Manuel.- obrero de Astano, comunista radical.
Comesaña, Francisco.- veterano militante comunista, tiene armas.
Conde Cid, Alfredo.- escritor y profesor, militante socialista.
Conde, María Rosa.- socialista viguesa.
Carral Martínez, Manuel.- militante nacionalista radical de La Coruña.
Cortizas Fernández, José Ernesto.- militante comunista de Mugardos.
Cortizo, Eladio.- trabajador de Telefónica. Dirigente de CC.OO.
Costa, Antonio.- maestro, nacionalista radical.
Costa Barreiro, Santos.- obrero de la construcción lucense, militante de CC.OO.
Cotovad, Carlos.- empleado de la Telefónica, dirigente de CC.OO.
Couce Pereiro, Manuel.- dirigente socialista ferrolano.
Cruz Ferreiro, Juan.- técnico de la construcción de La Coruña, militante de CC.OO.
Cuña Novás, Manuel.- periodista pontevedrés, militante socialista.
Cunqueiro González, César.- izquierda radical de Vigo, hijo del escritor.

D.-
Dafonte Díaz, Carlos.- director de “Arco da Vella”, de Lugo, militante comunista.
Dalda Escudero, Juan Luis.- arquitecto coruñés, comunista radical.
Dapena García, Manuel.- socialista pontevedrés.
De la Fuente Esperante, Federico.- dirigente socialista coruñés.
Delgado, Rosa.- empleada de Banca de La Coruña, militante de CC.OO.
Díaz, Suso.- trabajador de Astano, de CC.OO.
Díaz Cabanela, Daniel.- dirigente comunista de La Coruña.
Díaz Díaz, Ceferino.- economista socialista de Santiago.
Díaz García, José María.- trabajador metalúrgico de Lugo, nacionalista radical.
Díaz López, José.- comunista indultado de la pena de muerte.
Díaz Núñez, Luis.- socialista orensano.
Díaz Pardo, Isaac.- director de Cerámicas del Castro y Sargadelos, galleguista radical, ha dado albergue a muchos perseguidos.
Diéguez Celayeta, José.- nacionalista radical orensano.
Diéguez Vázquez, Luis.- escritor y topógrafo monfortino, nacionalista radical.
Docampo Soto, Augusto.- dirigente comunista, de CC.OO de Vigo.
Doldán Conchado, José.- abogado socialista de Carballo.
Domínguez, Begoña.- comunista santiaguesa.
Domínguez Filgueira, Marisa.- mariscadora de El Grove, militante ugetista.
Domínguez Santos, Guillermo.- dirigente socialista de Santiago.
Dopazo Fernández, Víctor.- comerciante socialista de Carballo.
Dopico Vázquez, Leonardo.- dirigente comunista ferrolano.

E.-
Eguíbar Rivas, Andrés.- agente comercial de Santiago, ex -diputado socialista, ahora moderado.
Encinar Fernández, Gonzalo.- socialista coruñés, profesor de Física.
Encinas Diéguez, Carmen.- socialista orensana.
Entienza González, Carmen.- profesora de Filología de Santiago, nacionalista radical.
Espárrago, Manuel.- socialista y ugetista de Pontevedra.
Esteban Gracia, Alberto.- licenciado en Historia, militante de la UPG coruñesa.
Estévez, Luis.- dirigente comunista vigués.
Estévez Fernández, Gerardo.- dirigente socialista de Santiago.
Estévez Vila, Elena.- socialista coruñesa.
Etchevarría Vázquez, Carlos.- abogado coruñés de los socialistas de Tierno, muy respetado.
Expósito García, Manuel.- militante socialista de Lugo.

F.-
Fandiño, Alfonso.- veterano anarquista coruñés.
Fariña Doval, Manuel.- dirigente comunista de Mugardos.
Fajardo Suárez, Felipe.- comunista de Villagarcía.
Fernández Eduardo.- comunista y dirigente de CC.OO de Vigo.
Fernández, Guillermo.- militante comunista de Santiago.
Fernández, Juan.- mecánico, socialista coruñés.
Fernández, José Manuel.- dirigente gallego de CC.OO.
Fernández, José Ramón.- fue del comité ejecutivo del PCG.
Fernández Castillo, Javier.- ugetista ferrolano.
Fernández Docampo, Augusto.- militante comunista vigués.
Fernández Docobo, Manuel.- militante de CC.OO de La Coruña.
Fernández Iglesias, Avelino.- militante de CC.OO de Ferrol.
Fernández Montero, Encarnación.- socialista viguesa.
Fernández Moreda, Salvador.- abogado coruñés, de la comisión ejecutiva del PSOE, posee armas
Fernández Palas, Fernando.- abogado de Lugo, socialista radical.
Fernández Pérez, José M.- metalúrgico de Vigo, militante de CC.OO.
Fernández Rodríguez, Manuel.- empleado de comercio de La Coruña, nacionalista radical.
Fernández Rodríguez, Yolanda.- juventudes socialistas de Galicia.
Fernández Saavedra, Antonio.- socialista coruñés, antiguo capitán médico de la República, tiene ferretería cerca de la plaza España en donde se sospecha haya armas.
Fernández Teijeiro, Manuel María.- escritor y poeta nacionalista radical, de Monforte. Fernández Vicente, Manuel.- electricista ferrolano, marxista radical, participó en sabotajes.
Ferreiro, José.- maestro socialista coruñés.
Ferreira Pernas, Rubén.- trabajador de Bazán-Ferrol, comunista.
Fontecha, José Luis.- trabajador del metal coruñés, comunista radical.
Fontecha Rodríguez, José Luis.- abogado socialista pontevedrés.
Fortes Bouzán, José.- ex -capitán de la UMD, profesor en Pontevedra, comunista peligroso, posee armas en varios depósitos.
Fraguela Seoane, Manuela.- profesora de la U de Santiago, nacionalista tradical.
Franco Grande, José Luis.- profesor de la U de Santiago, socialista.
Freire Núñez, Alfredo.- obrero Bazán-Ferrol, militante de CC.OO.
Freire Piñeiro, José María.- trabajador de Astano, socialista.

G.-
Gabino Torre, José.- militante socialista coruñés.
Gaciño Barral, José Antonio.- periodista de El Ideal Gallego, izquierdista, antiguo enlace del Grapo, posee armas.
García, Francisco.- concejal vigués, nacionalista radical.
García, Eugenio.- militante socialista coruñés.
García, José.- socialista veterano coruñés, conocido por “el de la legía”.
García Agudín, Fernando.- abogado del Estado de La Coruña, antifranquista antiguo.
García Barros, Abelardo.- empleado de Astano, militante izquierdista radical.
García Bodaño, Salvador.- escritor santiagués, militante socialista.
García Crego, José Manuel.- perito industrial de Santiago, nacionalista radical.
García Dorgambide, Benito.- dirigente socialista pontevedrés.
García González, Avelino.- economista vigués, comunista revolucionario.
García López, Juan.- militante nacionalista radical orensano.
García Méndez, José Ángel.- nacionalista radical vigués.
García Negro, Pilar.- profesora de economía, nacionalista radical.
García Otero, Leopoldo.- militante socialista coruñés.
García Vázquez, Manuel.- escultor orensano conocido por “Buciños”, militante socialista.
García Yáñez, Manuel.- obrero de Lugo, nacionalista radical.
Gato Soengas, Antonio.- dirigente socialista de Lugo.
Giménez Aleixandre.- dirigente comunista radical.
Giráldez Maneiro, José.- izquierdista de Villagarcía.
Gómez, Guillermina.- conocida por “Minucha”, empleada de Banca, dirigente de CC.OO.
Gómez Castro, José Manuel.- ugetista coruñés.
Gómez Pousa, Rogelio.- revolucionario comunista vigués.
Gómez Rodríguez, Jesús.- trabajador de Astano, comunista radical.
Gondar Rey, Fernando.- izquierdista radical orensano.
González, Blanca.- profesora de Instituto de Orense, galleguista revolucionaria.
González Amadiós, Francisco.- dirigente socialista vigués y actual senador por la provincia, conocido por “Panchulo”, posee armas.
González Cambeiro, Alfonso.- peligroso miembro del Grapo.
González Costoya, Jaime.- capataz agrícola, dirigente de un sindicato comunista.
González Lage, Fernando.- profesor de Economía, militante socialista coruñés, candidato al Senado (cuñado del ex -alcalde Liaño).
González Mallo, Manuel.- dirigente de CC.OO. de Vigo.
González Martínez, José.- empleado administrativo de Santiago, militante comunista.
González Pérez, Ángel.- trabajador de Barreras, dirigente de CC.OO.
González Pérez, Manuel.- ugetista de Lugo.
González Príncipe, Carlos.- profesor de idiomas, militante izquierdista de Vigo.
González Tutor, Jesús.- socialista de Valdoviño.
González Teijeira, Carmen.- profesora, nacionalista radical.
González Ventosinos, Miguel.- militante nacionalista radical de Lugo.
Goma González, Paz.- psiquiatra comunista.
Grecia Plaza, Isidoro.- diputado socialista por Pontevedra.
Guerrero Carreira, Ángel.- profesor, del comité ejecutivo de los comunistas gallegos, muy proselitista, posee armas.

H.-
Heredero del Campo, Jesús.- joven comunista orensano.
Hermo Insua, Josefa.- militante de CC.OO. de La Coruña, muy radical.

I.-
Iglesias, Rosa María.- ugetista coruñesa.
Iglesias Martínez, José Manuel.- trabajador del metal de Mugardos, dirigente de CC.OO.
Iglesias Prieto, José Antonio.- agente de Extensión Agraria de Orense, galleguista radical.
Iglesias Rivera, Juan Manuel.- abogado laboralista, dirigente socialista orensano, posee armas.
Iglesias Sueiro, Gonzalo.- maestro comunista.

L.-
Liñeira Graña, Roberto.- empleado de Genosa, militante de CC.OO.
Liste, Marcelino.- dirigente de las Asociaciones de Vecinos de La Coruña, sacerdote comunista.
Liaño Cotrofe, Celestino.- dirigente socialista ferrolano.
Lobato Alonso, Marcelino.- abogado coruñés, de los socialistas de Tierno.
López, José Miguel.- empleado de Astano, militante comunista.
López, Jesús.- dirigente gallego de CC.OO.
López Facal, Juan.- economista, líder e ideólogo nacionalista, posee armas.
López Facal, Ramón.- profesor del Instituto de Vigo, militante comunista.
López Facal, Joaquín.- ingeniero industrial, próximo al nacionalismo radical.
López Garrido, Claudio.- economista, nacionalista y socialista radical.
López de Guereño, Luis.- administrativo, militante socialista de Pontevedra.
López Lorenzo, Siro.- empleado de Bazán, dibujante humorista, próximo al nacionalismo radical.
López Morais, Anselmo.- socialista orensano.
López Pardo, José M.- de CC.OO de La Coruña.
López Peña, Francisco.- militante socialista.
López Pérez, José Miguel.- trabajador de Astano, comunista radical.
López Rego, Hilario.- cura y abogado, militante del nacionalismo radical.
López Rico, Mario.- arquitecto de Lugo, militante socialista.
López Rivas, Antón.- ilusionista, simpatizante del nacionalismo radical.
López Suevos, Ramón.- profesor de Economía de la U de Santiago, nacionalista radical.
López de la Torre, Rafael.- socialista orensano.
López Taboada, José Antonio.- profesor de la U de Santiago, nacionalista.
López Tuñas, José.- izquierdista de Negreira.
López Villaverde, Consuelo.- militante de CC.OO de La Coruña.
Lorenzo, Ramón.- profesor de la U de Santiago, nacionalista extremista.
Lores Santacecilia, Francisco.- izquierda radical de Pontevedra.

M.-
Macías, Enrique.- nacionalista radical de Pontevedra.
Máiz, Bernardo.- comunista de Mugardos.
Maneiro Castañeda, Javier.- trabajador de la construcción de La Coruña, dirigente de CC.OO.
Manteiga Pedrares, José.- profesor de Instituto de Santiago, socialista radical.
Manzano, Acisclo.- escultor coruñés, simpatizante comunista.
Marín, Joaquín.- dibujante de Astano, humorista, nacionalista radical.
Martínez, José Luis.- arquitecto, alcalde marxista de Oleiros.
Martínez González, Fernando.- economista, dirigente socialista coruñés.
Martínez Marzoa, Felipe.- filósofo nacionalista.
Martínez Aneiros, Antonio.- militante nacionalista de Narón.
Martínez Naya, Francisco.- trabajador de Mafriesa, sindicalista de izquierdas.
Martínez Pérez, Rosario.- comunista radical de La Coruña.
Martínez Quintas, María del Carmen.- trabajadora de Intelsa, activista de CC.OO.
Martínez Rey, Esther.- trabajadora de Tabacalera en La Coruña, sindicalista.
Martul, Luis.- dirigente de CC.OO de Telefónica de Galicia.
Maseda Paz, Teresa.- militante comunista de Lugo.
Meira, Julio.- de las juventudes comunistas de La Coruña.
Mella Márquez, José María.- economista, dirigente comunista.
Méndez Ferrín, José Luis.- profesor y escritor de Vigo, partidario de la lucha armada, ideólogo del Grapo y de la UPG, de gran predicamento entre la juventud, posee armas. Muy peligroso.
Merino Mejuto, Domingo.- ex –alcalde nacionalista de La Coruña, peligroso.
Miguélez Ramos, Rosa.- militante socialista de Ares.
Míguez González, José Antonio.- profesor de Instituto de Betanzos, socialista.
Miramontes Vázquez, Fernando.- dirigente comunista ferrolano, muy peligroso, posee armas.
Moa Rodríguez, Pío.- periodista vigués, dirigente de los Grapo.
Molina Vázquez, Juan José.- militante del Bloque en Lugo.
Molist Rodríguez, Enrique.- librero comunista coruñés, utiliza su establecimiento como centro de proselitismo.
Monge González, Manuel.- maestro radical, fue secretario de la ORT, tiene armas.
Montero Couce, Dolores.- de CC.OO de Ferrol, muy radical.
Monterroso Devesa, José.- funcionario de Hacienda de La Coruña, nacionalista.
Montoto, Vicente.- comunista radical.
Montero Rodríguez, Celso.- sacerdote, senador orensano, militante socialista.
Morán Santamaría, Fernando.- socialista coruñés.
Moras, Luis Miguel.- empleado de Tabacalera en La Coruña, sindicalista de izquierdas.
Mouzo Lago, Rafael.- alcalde nacionalista de Corcubión.
Mosteiro Costa, José Manuel.- del ramo de la pesca de CC.OO de La Coruña.
Movilla Álvarez, Claudio.- magistrado comunista de La Coruña.
Mújico Guerra, Evaristo.- industrial santiagués comunista.
Murillo Carrasco, Manuel.- tránsfuga de la Guardia de Franco, abogado coruñés, actual secretario de los socialistas históricos.
Muruzábal Arlegui, José.- trabajador de la construcción, miembros de CC.OO de La Coruña.

N.-
Noceda Caamaño, Ramón.- dirigente del Bloque de Carnota.
Nogueira Román, Camilo.- ingeniero, profesor de Universidad, nacionalista radical.
Nogueira Calvo, José Ramón.- militante nacionalista de Orense.
Nogueira, José.- socialista coruñés.
Núñez Rodríguez, Carlos.- comunista vigués, peligroso

O.-
Ocampo, María Luisa.- comunista coruñesa.
Orjales Pita, Mario.- abogado socialista de Pontevedra.
Orúe, María Eugenia.- licenciada en Farmacia, comunista radical.
Osorno, Francisco.- obrero metalúrgico, militante socialista de Pontevedra.
Otero Calvo, Jesús.- dirigente socialista gallego.
Otero, Ramiro.- de CC.OO de Ferrol.
Otero Soto, Alejandro.- abogado santiagués, militante socialista.
Otero, Juan José.- dirigente de CC.OO.

P.-
Padín, Isidoro.- militante del Grapo.
Pardo, Celestino.- cenetista ferrolano.
Pardo Yáñez, Pablo.- maestro lucense, diputado socialista y dirigente ugetista.
Pabón González, José M.- obrero de la construcción de Lugo, nacionalista radical.
Patiño del Valle, Ramón.- comunista vigués.
Paz Andrade, Valentín.- abogado vigués, veterano galleguista, tiene armas en su despacho.
Paz Vázquez, José.- militante socialista de Lugo.
Pazos Iglesias, Santiago.- carballés, militante socialista.
Pedrosa, Eduardo.- militante socialista coruñés.
Pena, Hipólito.- de CC.OO de Ferrol.
Pena García, Berta.- de CC.OO de La Coruña.
Pena Vieites, Luis.- socialista de Cangas.
Peña Rey, Manuel.- médico orensano, dirigente comunista.
Pereira, Lisardo.- ferroviario de Orense, militante socilaista.
Pereiro Couce, Eugenio.- trabajador de Astano, de CC.OO.
Pérez Cousil, José.- dirigente del sindicato de labriegos de Santo Tomé.
Pérez López, Fernando.- profesor de Instituto de Orense, nacionalista radical.
Pérez Méndez, Manuel.- dirigente obrero de Tabacalera (La Coruña).
Pérez Doporto, Tomás.- dirigente socialista de Betanzos.
Pérez Rego, Enrique.- comunista radical.
Perillé, Andrés.- comerciante orensano, militante socialista.
Pillado, Rafael.- trabajador metalúrgico ferrolano, comunista obrerista revolucionario, muy peligroso.
Pino Vicente, Daniel.- licenciado economista, nacionalista.
Pintos Barbeito, César.- dirigente nacionalista en La Coruña. Tiene armas.
Pintos, Fernando.- dirigente de CC.OO de Telefónica.
Piñeiro, José Luis.
Piñeiro Arnoso, José.- comunista ferrolano.
Piñón Rey, Santiago.- comunista vigués.
Pita Parapar, Luis.- periodista coruñés, izquierdista.
Ponte Mittelburn, Jaime.- dirigente de CC.OO.
Pousa Antelo, Avelino.- militante galleguista radical.
Poza Domínguez, Celestino.- izquierdista de Culleredo.
Prol Cid, Constantino.- profesor socialista vigués.
Puga Rodríguez, Eustaquio.- médico socialista orensano.

Q.-
Queizán, María José.- feminista comunista revolucionaria viguesa, estuvo casada con Ferrín.
Quesada, Jaime.- pintor comunista orensano.
Quintanilla Ulla, Jaime.- alcalde socialista del Ferrol.
Quintanilla Peña.- comunista ferrolano.
Quirós Ibusquiz.- dirigente de CC.OO de Vigo.

R.-
Ramos Castro, Epifanio.- catedrático, militante socialista.
Randulfe, Teresa.- socialista coruñesa.
Reboiras, Manuel.- nacionalista radical de Vigo, hermano del terrorista muerto por la policía en Ferrol en el verano del 75. Tiene armas.
Redondo Abuín, Jesús.- comunista orensano, dirigente de CC.OO.
Rego Nieto, Manuel.- abogado orensano, dirigente comunista.
Rey Barreño.- militante socialista de Redondela.
Rey Freire, Josefa.- de CC.OO de Ferrol.
Rey Grande, José.- socialista de Carballo.
Rey Rodríguez, Salvador.- médico, militante socialista.
Rioboo Millán, José María.- antiguo trabajador de Bazán, dirigente de CC.OO., organizador de la revolución del 72, muy peligroso. Tiene armas.
Ríos Paredes, José Luis.- trabajador de Astano, nacionalista.
Rivas Barrós, Manuel.- periodista, militante del nacionalismo radical.
Rivera Rodríguez, José.- socialista orensano.
Rivera Arnoso, José María.- dirigente nacionalista radical de Fene, tiene armas.
Roa López, Ramón.- dirigente de CC.OO de Galicia
Roel Rivas, Melchor.- dirigente comunista de Lugo.
Rodríguez, Antonio.- diputado socialista orensano, secretario del PSOE gallego.
Rodríguez Rodríguez, José Javier.- militante del Bloque en Lugo.
Rodríguez, Julio.- maestro nacionalista radical.
Rodríguez Amigo, Alfredo.- militante comunista de Lugo.
Rodríguez Calvo, Emilio.- trabajador de Oxigalicia, dirigente de CC.OO.
Rodríguez Carballeira, Manuel.- trabajador de Astano, comunista radical.
Rodríguez Castillo, Javier.- ugetista coruñés.
Rodríguez Conde, Jesús.- abogado de Carballo, militante socialista.
Rodríguez Fer, Claudio.- profesor y escritor, nacionalista radical.
Rodríguez González, Antonio.- comunista orensano.
Rodríguez Martínez, José Manuel.- comerciante, nacionalista radical.
Rodríguez Pazos, Ramón.- comunista coruñés.
Rodríguez Pardo, José Luis.- abogado coruñés, diputado socialista, peligroso.
Rodríguez Pisos, Julio.- dirigente de CC.OO de Ferrol.
Rodríguez Sánchez, Francisco.- catedrático de Instituto en Cangas, nacionalista radical.
Rodríguez Seco, Manuel.- dirigente socialista de La Cabana.
Rodríguez Vidal, María Dolores.- del comercio coruñés, militante de CC.OO.
Rodríguez Zapatero, Rafael.- comunista coruñés.
Roel, Manuel.- comerciante coruñés.
Román Costas, Francisco.- nacionalista radical de Chantada.
Romero López, Ramiro.- dirigente de CC.OO de Pontevedra.
Romero Morales, José María.- trabajador de Telefónica de Vigo, comunista radical.
Royo Vicente, Félix.- dirigente de CC.OO de La Coruña, empleado Telefónica.
Rozas Caeiro.- maestro, militante socialista.

S.-
Santomé Otero, Francisco.- socialista vigués.
Sánchez Agrelo, José.- trabajador del metal, de CC.OO de La Coruña.
Sánchez Díaz, Jesús.- militante de izquierdas ferrolano.
Sánchez Presedo, Antolín.- abogado, dirigente socialista de Betanzos.
Sánchez Rivero, Antonio.- empleado del comercio, nacionalista radical.
Santos Castarejo, Carmen.- profesora comunista de Vigo.
Santos Ramos, Juan Bautista.- socialista de Camariñas.
Sanjuán Formoso, José.- abogado, militante del nacionalismo radical
Sanz Orriol, Chucho.- abogado comunista de Ribadavia.
Segade, Javier.- sindicalista de CC.OO de La Coruña.
Seoane, Ángel.- de CC.OO de Telefónica.
Seoane Encinas, Marta.- comunista orensana
Silva, Antonio.- dirigente comunista de Santiago.
Sobrado, Luis.- dirigente del partido galleguista.
Solla Fernández, Fernando.- dirigente comunista radical.
Soto Ferreiro, Manuel.- alcalde socialista de Vigo, ha organizado un verdadero soviet en el Ayuntamiento, tienen depósito de armas explosivos.

Sousa, Alfredo.- militante comunista coruñés.
Souto Morales, Manuel.- socialista coruñés.
Souto Presedo, María Elvira.- coruñesa nacionalista radical, reside en Vigo.
Suárez Cambón, José Antonio.- dirigente socialista coruñés.
Suárez Monelos, Jorge.- vocal de CC.OO de La Coruña.
Suárez Santalla, José Antonio.- de CC.OO de La Coruña.

T.-
Tabares Feijóo, Norberto.- dirigente del Bloque en Orense.
Taboada, Gonzalo.- dirigente comunista.
Taboada Zúñiga, Gonzalo.- comunista de Lugo.
Tajes, Francisco.- autor de cine y teatro, militante de CC.OO.
Tellado Sande, Alfredo.- obrero de Bazán, militante de CC.OO.
Tenreiro Pena, Ramiro.- trabajador del comercio ferrolano, militante de CC.OO.
Tesouro Rodríguez, Inmaculada.- maestra orensana, comunista radical.
Teijeiro Fraga, Ángel.- dirigente socialista ferrolano, presidente del Ateneo, lugar en donde se sospecha hay un importante depósito de armas y explosivos.
Tizón Covelo, Indalecio.- militante socialista de Pontevedra.
Tojeiro, Germán.- socialista coruñés.
Torre, Juan de la.- metalúrgico de Lugo, militante comunista.
Torrente López, Santiago.- comunista ferrolano.
Torres Santomé, Jorge.- pedagogo nacionalista.
Trasancos Fernández, Enrique.- trabajador coruñés, militante de CC.OO.
Trasbach, Gonzalo.- estudiante de Santiago, militante de izquierda radical.
Trigales Neira, Isaac.- médico socialista.
Turnes Santos, Juan José.- militante santiagués del Grapo.

U.-
Ulloa Pérez.- militante socialista.

V.-
Vaello, Jaime.- socialista coruñés.
Val Martínez, Eduardo del.- ugetista coruñés.
Val Martínez, Ricardo del.- trabajador de Mafriesa, sindicalista.
Valcárcel Vega, Ramón.- sacerdote agitador campesino (se hizo famoso en Sésamo), partidario de la lucha armanda, muy peligroso, utiliza las iglesias como depósito de armas y explosivos.
Valiño Pérez, Pilar.- ugetista coruñesa, trabajadora de Pebsa, de gran predicamento entre la masa obrera.
Valle Inclán, Joaquín.- comunista radical.
Vaquero, Pablo.- dirigente de CC.OO, trabajador de Telefónica.
Varela, Antonio.- del sindicato de la construcción coruñesa de CC.OO
Varela, Diego.- comunista radical orensano.
Varela, Dolores.- estudiante comunista radical.
Varela, Rosario.- estudiante comunista radical.
Varela, Teresa.- estudiante comunista radical.
Varela Becerra, Anselmo.- ceramista de Carballo, militante socialista.
Varela, Jesús.- socialista coruñés.
Varela Gracia, César.- profesor Instituto de Cangas, nacionalista radical.
Varela Martínez, Waldino.- obrero metalúrgico de Vigo, dirigente de CC.OO.
Varela Menéndez, Alfredo.- joven ferrolano, militante comunista.
Varela Veiga, Carlos.- profesor en Lugo, nacionalista radical.
Vasco Pardavila, Pedro.- militante socialista coruñés.
Vázquez, Carlos.- obrero comunista santiagués.
Vázquez Barqueiro, María Luisa.- maestra, administrativa en Santiago, nacionalista radical.
Vázquez Calvo, Miguel.- profesor de Lugo, militante socialista.
Vázquez Fernández, Julio.- médico socialista.
Vázquez Pozo, Gonzalo.- concejal nacionalista coruñés.
Vázquez Vázquez, Francisco.- diputado socialista por La Coruña.
Vázquez Veiras, Ana.- empleada de Fenosa, nacionalista radical.
Vega Buján, Jesús.- profesor de la U de Santiago, comunista.
Vega González, José Antonio.- trabajador ferrolano de la constrtucción, sindicalista.
Veiga Garrido, José.- trabajador de Intelsa, dirigente de CC.OO.
Veiguela, Elena.- profesora de la Laboral coruñesa, simpatizante comunista.
Veira Pino, Enrique.- dirigente de CC.OO de La Coruña.
Velasco Garrido, Gonzalo.- abogado socialista pontevedrés.
Velasco Garrido, Wenceslao.- empleado de banca pontevedrés, socialista.
Vergara Rey, José Luis.- obrero de la construcción ferrolano, sindicalista.
Varela Saavedra, Antonio.- militante socialista.
Vidal Laíño, José Luis.- trabajador de Bazán, militante socialista.
Veiga Pombo, Manuel.- militante socialista orensano.
Ventoso Mariño, José Antonio.- izquierdista de Riveira.
Vidal Rodríguez, Ramiro.- obrero socialista ferrolano.
Varela Flores, Manuel.- socialista de Lugo.
Vigil Pumpido, Antonio.- militante socialista histórico.
Vilas Nogueira, José.- profesor de la U de Santiago, nacionalista radical.
Vilela, Andrés.- militante ferrolano de CC.OO.
Vilela García, Jesús.- profesor de Lugo, nacionalista radical.
Vilela López, José Antonio.- militante socialista de Lugo.
Villanueva González, Francisco.- nacionalista radical de Lugo.
Villar Fernández, Manuel.- empleado de Banca de Orense, militante socialista.
Villar Rodríguez, Francisco.- obrero de Astano, comunista radical.
Villar Trillo, Javier.- profesor de la U de Santiago, nacionalista radical.
Villares Creo, Manuel.- tornero de oxigalicia, dirigente comunista de CC.OO
Villares, Ramón.- profesor de Historia, nacionalista radical.
Villarino, Lola.- comunista de Santiago.
Villarino Lamela, Francisco.- izquierdista de Foz.
Villena Pérez, Abilio.- comunista de Vigo.
Viñar Cortegoso, Luis.- inspector de Enseñanza, militante socialista.
Viqueira Sande, Encarnación.- empleada, militante terrorista.
Viqueira Sande, Fernando.- escayolista, militante terrorista.

Y.-
Yuste Grijalba, Javier.- funcionario de Sanidad de Pontevedra, militante socialista.