Como din os medios serios, unha aportación ó debate (espero que permanente) da marbellización