Que fai a comisión parlamentaria para a reforma do estatuto que non convoca a este home (e ó seu tema)?