O que todos sabiamos pero non había maneira de facelo evidente, sobre os intríngulis das xestións municipais. Atención ó momento "control do gasto".

(A todo esto, ¿cal é relación contractual dos gaiteiros e con quen?)