Outras preguntas posibles:

  • ¿Debe a Xunta seguir obrigando ós nenos a ler e escribir en castelán?
  • ¿Ten dereito a Administración educativa a obrigar a aprender a ler e escribir?
  • ¿É positivo que se impoñan ós infantes os complexos usos matemáticos?

 (Poden aportar as súas propias preguntas con resposta inducida)