(A tradicional visión do pensamento galego como unha variante da actividade gastronómica?)