Unha mostra do que dicía hai pouco sobre as distintas gravedades dos pecados segundo contra que idioma se cometan. Na área de servicio de Compostela da AP9

(by appointment eSedidió)