Dunha forma un tanto sorprendente, ou non moi habitual nestes asuntos, os medios de comunicación deron á detención de dous presuntos colaboradores do Grapo un tratamento polo menos desapaixoado, recollendo as opinións de todos as que a deron.