O mais ou menos hábil – pero moi publicitado- interrogatorio de Esperanza Aguirre en 59 segundos acadou case 3 millóns de espectadores. Un fito histórico ou un non é para tanto, segundo as versións do mesmo medio:

esta foi a primeira:

e esta -moi pouco tempo, pero unha reflexión moi intensa- despois, a segunda:

Para que logo digan que o xornalismo non se adapta ós tempos.

(fornecido polo bot mourullo)