(Ou como descubrín que o Concello de Malabo tamén é Excelentísimo)