Etiquetas

A viga no ollo dos que denuncian pallas nos dos demais.