Non é elegante que o diga, pero xa me parecía a min