Hai seis anos por estes días, primeiro tamén morreron dúas anciáns nunha casa na Coruña, e por culpa dun televisor. Estas, as de hoxe, faleceron asfixiadas polo cortocircuíto xerado no televisor da sala, e aquelas estaban vendo a tele cando o contrapeso dunha grúa levou a parte da sala na que elas estaban, e logo pasou o que pasou.