En resposta a unha enchente de peticións, queda aquí reproducido un dos vídeos máis bizarros (no sentido anglosaxón) da actualidade galega. Unha hemorraxia de polifonías, emoción e sana alegría a cargo do radiofonista Rial e os profesores Cancio e Marí Solera. (Letra de algún dos tres. Música de Luis Aguilé ou Palito Ortega)