(recollido, magnífico título incluído, do blog de Xosé Marra)