Ese é obxectivo da consulta da Consellería de Educación, na miña particular -pero compartida- opinión.