O texto que contribuirá á miña popularidade nos departamentos municipais de urbanismo