Dúas capturas de pantalla que evidencian que o mundo -sobre todo o institucional-non necesariamente mellora co tempo.