Ou como comezar con propósito da emenda e rematar recaendo. Recoñezo que o título é enganoso: debería ser En que mans estamos! Ata o saqueo da cidadanía e do país é cada día máis burdo.

Foi -está sendo- das columnas miñas en EL PAIS máis lidas, e a maiores de razóns como que a retuiteou @antonlosada, penso que tamén se debe a que a xente é cada vez máis conscente de que están -e estamos, coa nosa parte alícuota- instalados no delirio, e cada día está máis farta.