Identifique a Esperanza Aguirre entre os indignados que a persiguen